Kresa skośna - Linea obliqua

Zdjęcia

Opis

Running backward and upward from each mental tubercle is a faint ridge, the oblique line, which is continuous with the anterior border of the ramus; it affords attachment to the Quadratus labii inferioris and Triangularis; the Platysma is attached below it.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Kresa skośna

Tłumaczenia