Łęki zębodołowe - Juga alveolaria

Zdjęcia

Opis

The alveolar juga are small elevations on the external face of alveolar process of mandible, due to the protrusion of the dental alveoli.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Część wyrostka > Łęki zębodołowe

Tłumaczenia