Łuk jarzmowy - Arcus zygomaticus

Zdjęcia

Opis

The zygomatic arch (cheek bone) is formed by the zygomatic process of temporal bone and the temporal process of the zygomatic bone, the two being united by an oblique suture (zygomaticotemporal suture).


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Łuk jarzmowy

Tłumaczenia