Łuk łonowy - Arcus pubicus

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The pelvic cavity is bounded by the bones of the pelvis. Its oblique roof is the pelvic inlet (the superior opening of the pelvis). Its lower boundary is the pelvic floor.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Łuk łonowy

Tłumaczenia