Łuk zębodołowy - Arcus alveolaris

Zdjęcia

Opis

The alveolar arch is a curved border formed by the free border of the alveolar process.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Część wyrostka > Łuk zębodołowy

Tłumaczenia