Łuk żebrowy - Arcus costalis

Zdjęcia

Opis

The costal margin (costal arch) is an arch formed by the medial margin of the cartilages of false ribs and one true rib (seventh rib to the tenth rib).


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Szkielet klatki piersiowej > Jama klatki piersiowej > Łuk żebrowy

Tłumaczenia