Małżowina nosowa górna - Concha nasalis superior

Zdjęcia

Opis

The back part of the medial surface of the labyrinth of ethmoid is subdivided by a narrow oblique fissure, the superior meatus of the nose, bounded above by a thin, curved plate, the superior nasal concha. The bone found in superior nasal concha is part of the ethmoid bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sitowie; Kość sitowa > Błędnik sitowy > Małżowina nosowa górna

Tłumaczenia