Małżowina nosowa najwyższa - Concha nasalis suprema

Zdjęcia

Opis

The supreme nasal concha is the highest, often rudimentary, nasal concha.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sitowie; Kość sitowa > Błędnik sitowy > Małżowina nosowa najwyższa

Tłumaczenia