Okolica nosowa - Regio nasalis

Zdjęcia

Opis

Intersection of the frontal bone and the two nasal bones.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice głowy > Okolica twarzowa > Okolica nosowa

Tłumaczenia