Okolica podoczodołowa - Regio infraorbitalis

Zdjęcia

Opis

The infraorbital region is the facial region located below the orbital region, lateral to the nose, and above the buccal region.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice głowy > Okolica twarzowa > Okolica podoczodołowa

Tłumaczenia