Okolica przyuszniczo-żwaczowa - Regio parotideomasseterica

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice głowy > Okolica twarzowa > Okolica przyuszniczo-żwaczowa

Tłumaczenia