Okolica śródstopia - Regio metatarsalis

Zdjęcia

Opis

The metatarsus (forefoot) is the anterior aspect of the foot, composed of the five metatarsal bones and associated soft tissue structures


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny dolnej > Okolica stopy > Okolica śródstopia

Tłumaczenia