Okolica tylna uda - Regio femoris posterior

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny dolnej > Okolica udowa > Okolica tylna uda

Tłumaczenia