Okolice nogi - Regio cruris

Zdjęcia

Opis

The leg is the section of the lower limb extending from the knee to the ankle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny dolnej > Okolice nogi

Tłumaczenia