Okostna czaszki - Pericranium; Periosteum externum cranii

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

Periosteum that covers the outer surface of the bones of the skull is known as "pericranium" except when in reference to the layers of the scalp


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Okostna czaszki

Tłumaczenia