Otwarcie kanału nosowo-łzowego - Ostium canalis nasolacrimalis

Zdjęcia

Opis

Lower orifice of the nasolacrimal canal, situated anteriorly in the inferior nasal meatus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Część kostna jamy nosowej > Przewód nosowy dolny > Otwarcie kanału nosowo-łzowego

Tłumaczenia