Otwór bródkowy - Foramen mentale

Zdjęcia

Opis

Below the second premolar tooth, on either side the external surface of the body of mandible, midway between the upper and lower borders of the body, is the mental foramen, for the passage of the mental vessels and nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Otwór bródkowy

Tłumaczenia