Otwór jarzmowo-oczodołowy - Foramen zygomaticoorbitale

Zdjęcia

Opis

On the orbital process of the zygomatic bone are seen the orifices of two canals, the zygomatico-orbital foramina. One of these canals opens into the temporal fossa, the other on the malar surface of the bone. The former transmits the zygomaticotemporal, the latter the zygomaticofacial nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość jarzmowa > Otwór jarzmowo-oczodołowy

Tłumaczenia