Otwór jarzmowo-skroniowy - Foramen zygomaticotemporale

Zdjęcia

Opis

Near the center of the temporal surface of the zygomatic bone is the zygomaticotemporal foramen for the transmission of the zygomaticotemporal nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość jarzmowa > Otwór jarzmowo-skroniowy

Tłumaczenia