Otwór kanalika przedsionka - Apertura canaliculi vestibuli

Zdjęcia

Opis

The opening of vestibular canaliculus is a small slit behind the internal acoustic meatus almost hidden by a thin plate of bone, leading to a canal, the aquæductus vestibuli, which transmits the ductus endolymphaticus together with a small artery and vein.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia tylna Części skalistej > Otwór kanalika przedsionka

Tłumaczenia