Otwór kanalika ślimaka - Apertura canaliculi cochleae

Zdjęcia

Opis

The opening of cochlear canaliculus is a small opening for the cochelar aqueduc, at the apex of a triangular depression medial to the opening for the carotid canal and close to its posterior border, in front of the jugular fossa.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Dół szyjny > Otwór kanalika ślimaka

Tłumaczenia