Otwór klinowo-podniebienny - Foramen sphenopalatinum

Zdjęcia

Opis

The sphenopalatine foramen is a foramen in the skull that connects the nasal cavity with the pterygopalatine fossa. The processes of the superior border of the palatine bone are separated by the sphenopalatine notch, which is converted into the sphenopalatine foramen by the under surface of the body of the sphenoid. In the articulated skull this foramen leads from the pterygopalatine fossa into the posterior part of the superior meatus of the nose, and transmits the sphenopalatine artery and vein and the superior nasal and nasopalatine nerves.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Część kostna jamy nosowej > Otwór klinowo-podniebienny

Tłumaczenia