Otwór kolcowy - Foramen spinosum

Zdjęcia

Opis

In the posterior angle of great wing, near to and in front of the spine, is a short canal, sometimes double, the foramen spinosum, which transmits the middle meningeal vessels and a recurrent branch from the mandibular nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Skrzydło większe > Otwór kolcowy

Tłumaczenia