Otwór okrągły - Foramen rotundum

Zdjęcia

Opis

The foramen rotundum is a circular hole in the sphenoid bone that connects the middle cranial fossa and the pterygopalatine fossa.

The foramen rotundum is one of the several circular apertures (the foramina) located in the base of the skull, in the anterior and medial part of the sphenoid bone.

The maxillary nerve passes through and exits the skull via the pterygopalatine fossa and the foramen rotundum.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Skrzydło większe > Otwór okrągły

Tłumaczenia