Otwór podoczodołowy - Foramen infraorbitale

Zdjęcia

Opis

Above the canine fossa is the infraorbital foramen, the end of the infraorbital canal; it transmits the infraorbital vessels and nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Szczęka > Trzon szczęki > Powierzchnia przednia > Otwór podoczodołowy

Tłumaczenia