Otwór przewodu słuchowego zewnętrznego - Porus acusticus externus

Zdjęcia

Opis

External opening on the tympanic part of the temporal bone of the external acoustic meatus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część bębenkowa > Otwór przewodu słuchowego zewnętrznego

Tłumaczenia