Otwór rylcowo-sutkowy - Foramen stylomastoideum

Zdjęcia

Opis

The stylomastoid foramen is between the styloid and mastoid processes of the temporal bone. It is the termination of the facial canal, and transmits the facial nerve and stylomastoid artery.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej > Otwór rylcowo-sutkowy

Tłumaczenia