Otwór wewnętrzny kanału tętnicy szyjnej - Apertura interna canalis carotici

Zdjęcia

Opis

The internal opening of carotid canal is situated in the apex of the petrous part of temporal bone and forms the postero-lateral boundary of the foramen lacerum.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Szczyt części skalistej > Kanał tętnicy szyjnej > Otwór wewnętrzny kanału tętnicy szyjnej

Tłumaczenia