Otwór wielki - Foramen magnum

Zdjęcia

Opis

The foramen magnum is a large oval aperture with its long diameter antero-posterior; it is wider behind than in front where it is encroached upon by the condyles. It transmits the medulla oblongata and its membranes, the accessory nerves, the vertebral arteries, the anterior and posterior spinal arteries, and the membrana tectoria and alar ligaments.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość potyliczna > Otwór wielki

Tłumaczenia