Otwór zatoki czołowej - Apertura sinus frontalis

Zdjęcia

Opis

In front of the ethmoidal notch, on either side of the frontal spine,


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Zatoka czołowwa > Otwór zatoki czołowej

Tłumaczenia