Otwór żuchwowy - Foramen mandibulae

Zdjęcia

Opis

Opening of the manidbular canal on the internal surface of the ramus, for the entrance of the inferior alveolar vessels and nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Gałąź żuchwy > Otwór żuchwowy

Tłumaczenia