Otwory krzyżowe tylne - Foramina sacralia posteriora

Zdjęcia

Opis

Lateral to the articular processes are the four posterior sacral foramina; they are smaller in size and less regular in form than the anterior, and transmit the posterior divisions of the sacral nerves.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Kość krzyżowa > Powierzchnia grzbietowa > Otwory krzyżowe tylne

Tłumaczenia