Otwory sitowe - Foramina cribrosa

Zdjęcia

Opis

The cribriform plate supports the olfactory bulb and is perforated by foramina for the passage of the olfactory nerves. The foramina in the middle of the groove are small and transmit the nerves to the roof of the nasal cavity; those at the medial and lateral parts of the groove are larger—the former transmit the nerves to the upper part of the nasal septum, the latter those to the superior nasal concha.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sitowie; Kość sitowa > Otwory sitowe

Tłumaczenia