Palec trzeci [III] - Digitus tertius pedis [III]

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The toe refers to a part of the human foot, with five toes present on each human foot.

Each toe consists of three phalanx bones, the proximal, middle, and distal, with the exception of the big toe (Latin: Hallux). The hallux only contains two phalanx bones, the proximal and distal.

The phalanx bones of the toe join to the metatarsal bones of the foot at the interphalangeal joints.Outside the hallux bones is skin, and present on all five toes is a toenail.

The toes are, from medial to lateral:


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny dolnej > Okolica stopy > Palce stopy > Palec trzeci [III]

Tłumaczenia