Płaszczyzna międzykolcowa - Planum interspinale

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Płaszczyzny, linie i obszary > Płaszczyzna poprzeczna > Płaszczyzna międzykolcowa

Tłumaczenia