Płyta pozioma - Lamina horizontalis

Zdjęcia

Opis

The horizontal part of palatine bone is quadrilateral, and has two surfaces and four borders:


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość podniebienna > Płyta pozioma

Tłumaczenia