Płytka nasadowa - Lamina epiphysialis

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The epiphyseal plate (or epiphysial plate, physis, or growth plate) is a hyaline cartilage plate in the metaphysis at each end of a long bone. The plate is found in children and adolescents; in adults, who have stopped growing, the plate is replaced by an epiphyseal line.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Nasada > Płytka nasadowa

Tłumaczenia