Pochewka wyrostka rylcowatego - Vagina processus styloidei

Zdjęcia

Opis

The sheath of styloid process (vaginal process) is the medial part of the lower border of the tympanic part of temporal bone. It is thin and sharp; its lateral part splits to enclose the root of the styloid process.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część bębenkowa > Pochewka wyrostka rylcowatego

Tłumaczenia