Podstawa żuchwy - Basis mandibulae

Zdjęcia

Opis

The base of mandible is the lower part of the body of the mandible, excluding the alveolar part.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Podstawa żuchwy

Tłumaczenia