Połączenie kostne - Juncturae ossium

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The bony joints are between two or more bones without intervening cartilage or fibrocartilage (excepted articular cartilage). It includes syndesmoses and synovial joints.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Stawy > Połączenie kostne

Tłumaczenia