Pole międzykłykciowe przednie - Area intercondylaris anterior

Zdjęcia

Opis

The intercondylar area is the separation between the medial and lateral condyle on the upper extremity of the tibia. The intercondylar eminence composed of the medial and lateral intercondylar tubercle divides the intercondylar area into anterior intercondylar area and posterior intercondylar area.

The anterior intercondylar aread is for the attachment of the anterior cruciate ligament and the menisci.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Pole międzykłykciowe przednie

Tłumaczenia