Powerzchnia przyśrodkowa - Facies medialis

Zdjęcia

Opis

The medial surface is the interval included between the antero-medial and the postero-medial borders. It is grooved for the origin of the Tibialis posterior.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość strzałkowa > Trzon kości strzałkowej > Powerzchnia przyśrodkowa

Tłumaczenia