Powierzchnia boczna - Facies lateralis

Zdjęcia

Opis

The lateral surface is narrower than the medial; its upper two-thirds present a shallow groove for the origin of the Tibialis anterior; its lower third is smooth, convex, curves gradually forward to the anterior aspect of the bone, and is covered by the tendons of the Tibialis anterior, Extensor hallucis longus, and Extensor digitorum longus, arranged in this order from the medial side.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Trzon kości piszczelowej > Powierzchnia boczna

Tłumaczenia