Powierzchnia boczna - Facies lateralis

Zdjęcia

Opis

The lateral surface (malar surface) is convex and perforated near its center by a small aperture, the zygomaticofacial foramen, for the passage of the zygomaticofacial nerve and vessel


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość jarzmowa > Powierzchnia boczna

Tłumaczenia