Powierzchnia czołowa - Facies temporalis

Zdjęcia

Opis

The temporal surface is the external (or lateral) surface of the temporal bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość czołowa > Część płaskonabłonkowa > Powierzchnia czołowa

Tłumaczenia