Powierzchnia dolna Części skalistej - Facies inferior partis petrosae

Zdjęcia

Opis

The inferior surface of petrous part of the temporal bone is rough and irregular, and forms part of the exterior of the base of the skull. It presents eleven points for examination:


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia dolna Części skalistej

Tłumaczenia