Powierzchnia górna - Facies superior

Zdjęcia

Opis

Superior part of articular facet of trochlea of for articulation with tibia.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Trzon kości skokowej > Bloczek kości skokowej > Powierzchnia górna

Tłumaczenia