Powierzchnia kostkowa boczna - Facies malleolaris lateralis

Zdjęcia

Opis

Lateral part of articular facet of trochlea of for articulation with lateral malleolus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Trzon kości skokowej > Powierzchnia kostkowa boczna

Tłumaczenia