Powierzchnia kostkowa przyśrodkowa - Facies malleolaris medialis

Zdjęcia

Opis

Pear-shaped articular facet for the medial malleolus, continuous above with the trochlea;


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Trzon kości skokowej > Powierzchnia kostkowa przyśrodkowa

Tłumaczenia