Powierzchnia krzyżowo-miednicza - Facies sacropelvica

Zdjęcia

Opis

Behind the iliac fossa on the internal surface of ala of ilium is a rough surface, the sacropelvic surface, divided into two portions, an anterior and a posterior.

Below and in front of the auricular surface is the preauricular sulcus, more commonly present and better marked in the female than in the male; to it is attached the pelvic portion of the anterior sacroiliac ligament.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość biodrowa > Powierzchnia krzyżowo-miednicza

Tłumaczenia